HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D (ภาค1-ภาค2) ซับไทย หนัง-ซีรีย์

HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D (ภาค1-ภาค2) ซับไทย หนัง-ซีรีย์

HiGH&LOW THE STORY OF S.W.O.R.D (ภาค1-ภาค2) ซับไทย หนัง-ซีรีย์

เมืองแห่งหนึ่ง ถูกปกครองด้วยกลุ่มคนที่เรียกตัวเองกว่า "มุเก็น" มาอย่างยาวนานจนล่วงเลยมาถึงรุ่นที่สอง โดยผู้นำกลุ่มในรุ่นนี้ ได้แก่ โคฮาคุ แต่ทว่า กลับมีสองพี่น้องที่ไม่ยอมศิโรราบให้กับอำนาจและลุกขึ้นต่อสู้ ต่อมาทั้งคู่ถูกขนานนามว่า "พี่น้องอามามิยะ" และเมื่อมุเก็นไม่สามารถรักษาระเบียบและอำนาจเอาไว้ดังเดิมได้ กลุ่มจึงได้แตกไป และพี่น้องอามามิยะก็เร้นกายอยู่ที่ไหน ไม่มีใครรู้ เมื่อฐานอำนาจเดิมสิ้นสลายไป จึงได้เกิดฐานอำนาจใหม่ขึ้น โดยแบ่งเป็นห้ากลุ่มย่อย ได้แก่ สมาพันธ์ซังโนะ , ไวท์ราสคาลส์ , มัธยมปลายโอยะ , รู้ดบอยส์ , และ ครอบครัวดารุมะ ซึ่งตัวอักษรแรกของทั้งห้ากลุ่มในภาษาอังกฤษ สามารถนำมาเรียงได้ว่า S.W.O.R.D. และนี่คือเรื่องราวการต่อสู้และที่ต้องแลกด้วยโลหิตและศักดิ์ศรี. ซับไทยโดย jio fansub ———— รับชม HiGH&LOW ทุกภาคที่นี้คลิก

ภาค 1

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 1 ซับไทย | สำรองตอนที่ 1 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 2 ซับไทย | สำรองตอนที่ 2 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 3 ซับไทย | สำรองตอนที่ 3 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 4 ซับไทย | สำรองตอนที่ 4 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 5 ซับไทย | สำรองตอนที่ 5 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 6 ซับไทย | สำรองตอนที่ 6 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 7 ซับไทย | สำรองตอนที่ 7 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 8 ซับไทย | สำรองตอนที่ 8 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค1) ตอนที่ 9-10 จบ ซับไทย | สำรองตอนที่ 9-10 ซับไทย


ภาค 2

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 1 ซับไทย | สำรองตอนที่ 1 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 2 ซับไทย | สำรองตอนที่ 2 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 3 ซับไทย | สำรองตอนที่ 3 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 4 ซับไทย | สำรองตอนที่ 4 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 5 ซับไทย | สำรองตอนที่ 5 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 6 ซับไทย | สำรองตอนที่ 6 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 7 ซับไทย | สำรองตอนที่ 7 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 8 ซับไทย | สำรองตอนที่ 8 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 9 ซับไทย | สำรองตอนที่ 9 ซับไทย

HiGH&LOW (ภาค2) ตอนที่ 10 จบ ซับไทย | สำรองตอนที่ 10 ซับไทย

Leave a Comment

%d bloggers like this: